Obsługa flot

Oferujemy kompleksową obsługę flot pojazdów. Wiemy, że pojazdy te są narzędziami Państwa pracy, więc muszą zawsze być sprawne i gotowe do działania. Oferujemy objęcie ich opieką serwisową, pilnowanie terminów przeglądów i innych czynności okresowych.

Dla Państwa wygody i oszczędności czasu pojazdy mogą być przez nas odbierane, a następnie dostarczane po naprawie do Państwa siedziby lub innego dogodnego miejsca.

Wszystkie czynności obsługowe wykonywane na każdym pojeździe są rejestrowane i tworzą kompletną historię serwisową. Historia ta jest przez nas przechowywana i daje nam pełniejszą wiedzę o przy kolejnym pojawieniu się tego pojazdu w serwisie. Jest ona także dostępna w każdej chwili do wglądu dla właściciela floty.